Fler har problem med skadedjur

Allt fler svenska hushåll drabbas av skadedjur och det är framförallt kackerlackor som ökat i omfattning. Att det är problemet blivit större beror på att vi reser mer och tar med oss ohyran hem. Men det finns självklart hjälp att få.

266234-house-fly

Ett skadedjur som blir allt vanligare är kackerlackor, rapporterar DT.se. Anticimex, som arbetar med skadedjursbekämpning, säger att de stöter på fler kackerlackor nu än tidigare. Varför fler kackerlackor dyker upp i folks hem beror dels på att vi reser mycket mer än förut och får med oss djuren från resan, men sedan har de en stor spridningsrisk och är svårare att bli av med än andra skadedjur. För att som privatperson bli av med kackerlackor gäller det att ha ordning och städa undan alla matrester. Kackerlackorna kan nämligen föröka sig snabbt om de har tillgång till livsmedel.

Bekämpa skadedjuren

Att drabbas av olika typer av skadedjur, även andra typer av djur än kackerlackor, blir allt vanligare nu när vi reser mycket och får med oss ohyran hem. Det är alltså inte ovanligt att man måste köpa någon typ av bekämpningsmedel eller att man måste ringa ett företag som kan göra bekämpningen åt en. Vill man arbeta på egen hand kan man surfa in på en sida som https://www.skadedjursbekampning.nu och hitta alla möjliga sorters prylar och redskap för att bli av med olika skadedjur. Om man tar problemet i egna händer är det dock viktigt att kolla upp om det handlar om en typ av skadedjur som faktiskt går att bekämpa på egen hand. Enligt Expressen går exempelvis inte vägglöss att bli av med på egen hand.

Orsakar stora skador

Med tanke på att många svenska hem drabbas av skadedjur varje år och att det är ett växande problem har försäkringsbolagen tagit fram en skadedjursförsäkring som gör att man är försäkrad mot den förstörelse som skadedjur faktiskt kan ställa till med. Det är framförallt de så kallade träskadeinsekterna som ställer till med allra störst och dyrast problem. De gnager nämligen gångar i trähus och när de gnager upp virket kan huset så småningom få stora skador och behöva repareras, skriver DN.