Japanska trädgårdar

Japan är ett land som har en lång tradition av att anlägga trädgårdar.  Inspirationen kom dock från Kina, ett land som influerat Japan på många sätt. De första trädgårdarna anlades i anslutning till de japanska kejsarnas palats, från 700-talet och framåt. Idag finns det japanska trädgårdar i många länder runt om i världen, och det finns dessutom många parker som hämtat inspiration från den japanska trädgårdskonsten på olika sätt.

Det är egentligen orättvist att sammanfatta alla de olika typer av japanska trädgårdar som existerar i en enda artikel. Precis som i resten av världen har det i Japan utvecklats flera olika typer av trädgårdar. Här går vi endast igenom några utmärkande drag, som satt spår inte bara i trädgårdar i Japan, utan även internationellt.

Typiskt för japanska trädgårdar

Mycket av utformningen av den japanska trädgården har från början religiösa rötter. Man anlade konstgjorda bergstoppar, och sjöar med öar, som symboliserade de platser där man trodde att gudarna bodde. I sjöarna odlade man också olika typer av fisk, samt jagade de sjöfåglar som lockades till. En annan religiös detalj är det vita gruset, som ursprungligen lades på tempelgårdarna som en symbol för renhet. Även kejsarna hade vitt grus kring sina palats. En speciell typ av trädgård är stenträdgårdarna, där stora ytor täcktes av sten eller grus. Dessa trädgårdar var avsedda för zenbuddistisk meditation.

Även om trädgårdarna hade en viss religiös symbolik så var de framför allt till för förlustelser och förströelse. De japanska aristokraterna upplevde gärna sina trädgårdar från vattnet, genom att färdas i små båtar prydda med drakhuvuden. Ofta byggdes även speciella utsiktsplatser, och hela trädgården utformades utifrån utsiktsplatsernas perspektiv.

Det arrangeras ofta resor till Japan för trädgårdsintresserade, exempelvis i trädgårdstidningars regi. Den som vill uppleva en japansk trädgård behöver dock inte bege sig längre än till Ronneby brunnspark i Blekinge. För den som bor i västra eller norra Sverige är kanske Japanhagen i Milde i Bergen närmare.