Mögel i fastigheter

Färgglad fastighet

Barnhem i Lund

Barnhemmet, som tillhör Krylbo i Lund, har blivit utsatta för sabotage, krossade glas och översvämning. Någon har gått in och satt på kranarna som sedan har fått rinna över. Vattnet har åsamkat en stor skada då det har runnit ned vatten i källaren där datautrustning har stått. Även matsalen är helt förstörd. Redan innan incidenten fanns det tankar om huruvida barnhemmet skulle få stå kvar eller inte. Både kostnader kring renoveringar innan det som skedde och de som har tillkommit nu, så har man ändå kommit fram till att man ska ha kvar huset. Man har gjort en fuktmätning och man har konstaterat att de är väldigt lokala och att åtgärderna blir minimala.

Skola på Ekerö

En skola på Ekerö har drabbats av mögel i dess matsal. En fastighet som man precis hade renoverat. Efter flera fuktmätningar har man nu kommit fram till att man helt enkelt har byggt in fukten och låtit den vara kvar i byggnaden. Väggarna var helt svarta och man inser nu vilket jobb man kommer ha framför sig den kommande tiden. Många föräldrar i kommunen menar på att man har slarvat ganska hårt med underhållet av skolorna. Antingen att man har gjort ett relativt dåligt bygge redan från början eller att man har varit dålig under själva renoveringarna.

Mögel på skolan

Personer, speciellt barn, som utsätts för mögel under en lång tid kan bli sjuka och hela fastigheten ses som en sanitär olägenhet. Något som man i kommunen då uppenbarligen har slarvat med. Det finns alltid hjälp med fuktmätning att få tag på. Något som kanske kan vara behövligt i detta fallet.

”Advokat Björn Attnarsson gör gällande att säljaren känt till sprickorna i källarväggarna och således, enligt honom, förfarit svikligt genom att inte upplysa köparna om det.”